۰۳۱۳۷۷۷۳۰۸۸

مشاوره رایگان آموزشی

آزمون

نحوه ثبت نام وشرکت در آزمون فنی حرفه ای از طرف آموزشگاه جهش

افرادی که ثبت نامشان توسط مرکز انجام شده می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی خود، یک هفته قبل از تاریخ آزمون به سایت https://jaheshinstitute.ir/wordpress  قسمت آزمون، قسمت دریافت کارت ورود به جلسه مراجعه نموده کارت خود را دریافت و پرینت نمایند.
توجه:
*همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه در روز آزمون اجباری می باشد.*

قابل توجه افرادی آزمون کتبی خود را برای بار اول غیبت نموده و یا نمره قبولی در آزمون کتبی کسب نکرده اند، جهت تعیین وضعیت ۲۴ ساعت الی ۴۸ ساعت بعد از اعلام نتایج در واتساپ پیامکی با عنوان آزمون کتبی مجدد با مشخصات نام و نام خانوادگی و کد ملی را ارسال نمایند. تا وضعیت آزمون کتبی مجدد آنها بررسی شده و در صورت تایید ثبت نام مجدد شوند.