۰۳۱۳۷۷۷۳۰۸۸

مشاوره رایگان آموزشی

امور دانش پذیران

با کلیک بر هر عکس به بخش مربوطه بروید..

لیست قیمت دوره های آموزشگاه جهش بر اساس مصوبه فنی حرفه ای 1402

کلاسشهریه هر ترم
چرتکه مقدماتی500000 تومان
چرتکه پیشرفته625000تومان
زبان انگلیسی مقدماتی800000تومان
زبان انگلیسی متوسط800000تومان
زبان انگلیسی پیشرفته800000تومان
طراحی سیاه قلم800000تومان
نقاشی رنگ روغن800000تومان
پرورش خلاقیت و نقاشی کودک500000تومان
رباتیک625000تومان
کامپیوتر مقدماتی2250000تومان
کامپیوتر پیشرفته2500000تومان
طراحی سایت3200000تومان
برنامه نویسی3200000تومان
تعمیر کامپیوتر و لپ تاب5000000تومان
نرم افزار حسابداری2500000تومان
کلاس تقویتی درسی625000تومان
زبان آلمانی1800000تومان